top of page
Item-Healing-4.webp

KAWM

Bamboo Basket
Sandie Thao

HMoob utilized these hand-made bamboo baskets to carry everyday essentials to the garden, gather herbs, and/or to carry their packed meals for the long day out in the field. This kawm represents the ways grandmothers heal through gardening, gathering, and cultivating herbs for healing purposes. In this particular exhibit, it is a symbolic object that represents the memories and trauma HMoob people experienced and continue to carry with them.

Item-Healing-3.webp

“Peb lub kawm yog Niam Tais Lig tus txiv, koj yawm txiv, nws hiab rau peb tau saib dab muag thaum peb yuav tuaj rau teb chaws meska no. Xyov nrhiav puas muaj cov neeg txawj txawj hiab kawm lawm. ”


-Thao Lee

bottom of page